Polityka prywatności i cookies

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Gabinety Sp. z o.o. [dalej: Administrator], adres: ul.Tysiąclecia 20a, 62-020 Swarzędz W razie pytań dotyczących przetwarzania danych proszę o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: gstomatologiczne@gmail.com

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO.

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie :

a) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator, tj. świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu swoich usług, w tym w celu informowania o działalności Administratora, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze strona internetową: www.dentysta-swarzedz.pl,

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, dostawcami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem;

c) art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem;

d) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z wykonaniem umowy, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednio upoważnieni współpracownicy Administratora, a także zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w działaniach marketingowych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, księgowi, prawnicy, organy administracji, sądy.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Państwa prawa

Każdemu, kto udostępnił Administratorowi swoje dane osobowe, Administrator zapewnia realizację przysługujących mu praw, które w zależności od przypadku mogą obejmować prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi np. kontakt z Państwem lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych.

Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Informacje o plikach Cookies

W ramach niniejszej strony internetowej przetwarzane są informacje zawarte w plikach Cookies. W przypadku zbierania informacji o użytkownikach stanowią one wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.

Ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce, Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

W ramach strony internetowej, w zależności od celu, Administrator korzysta z następujących rodzajów plików Cookies:

a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej,

b) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,

c) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

W plikach Cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników strony internetowej. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.

Zmiany i aktualizacja Polityki prywatności

Wszelkie zmiany do Polityki prywatności, zamieszczone zostaną na stronie www.dentysta-swarzedz.pl

Data sporządzenia: czerwiec 2020r.